Прилепската телевизија „КАНАЛ ВИЗИЈА“ ќе се емитува само на локално ниво

Советот за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на седницата на ден 27.07.2017 година, донесе одлука со која на телевизија „КАНАЛ ВИЗИЈА“ - Прилеп, му додели дозвола за телевизиско емитување програмскиот сервис на македонски јазик на локално ниво – Општина Прилеп, Општина Долнени, Општина Кривогаштани, што ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не корисит ограничен ресурс.

 

Повеќе инфо: www.avmu.org.mk