Почитувани корисници на услугите на Канал 16,

Ве известуваме дека имате можност за плаќање на вашите сметки на следниве жиро-сметки:

 

 

НАПОМЕНА:

Со цел правилно да се ажурираат плаќањата, Ве молиме при пополнување на налогот за плаќање точно да ја наведете шифрата и Име и Презиме на корисник и целосниот износ на сметката (погледнете во сметката или јавете се во Наплатниот инфо центар на 047/550-767).

* Секоја уплата со неточни податоци нема да сме во можност истата да ја внесиме во нашиот систем.